Σιδερώστρα – Πρέσα Φορμαρίσματος με Απορρόφηση

Βίντεο προϊόντος

Προτ. Λιαν. Τιμή

4.000,00€*

* Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

* Οι τιμές μεταβάλλονται βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου ή προδιαγραφών μηχανήματος.

Ζητήστε προσφορά

Προσθέστε το μήνυμά σας μετά το παραπάνω κείμενο (προαιρετικά)