Συσκευή Επιμήκυνσης – Διάτρησης Δερμάτων

Βίντεο προϊόντος

Προτ. Λιαν. Τιμή

4500 Ευρώ* (60 x 50cm) / 9500 Ευρώ* (80 x 60cm)

* Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

* Οι τιμές μεταβάλλονται βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου ή προδιαγραφών μηχανήματος.

Ζητήστε προσφορά

Προσθέστε το μήνυμά σας μετά το παραπάνω κείμενο (προαιρετικά)